FaceBookHitList.com

Always Free To Place a Hit On Someone

Ninh Bình - sự hình thành và phát triển


Ninh Bình nằm tại vị trí ranh giới của 3 khu vực địa lý: Châu thổ sông Hồng, Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. Phía Bắc giáp với Hà Nam, Hòa Bình. Phía đông giáp với Nam Định qua sông Đáy, phía tây giáp với Thanh Hóa, phía đông nam giáp với biển (vịnh Bắc Bộ). Trung tâm tỉnh là thành phố  hotel ninh bình, cách thủ đô Hà Nội chừng 93km về phía Nam.
Ninh Bình xưa kia thuộc bộ phận Quân Ninh, nước Vân Lang. Qua thời Lương, Hán thì vùng đất này thuộc Giao Chỉ, thời thuộc Đường bắt đầu hình thành Trường Châu. Vào năm 968, vua Đinh Tiên Hoàng dẹp xong 13 sứ quân rồi lên ngôi hoàng đế, đóng tại Hoa Lư và đổi tên Trường Châu thành Trường An. Vào năm 1010, Lý Thái Tổ dời kinh đô về Thăng Long, Ninh Bình nằm trong phủ Trường An, sau đó đổi tên là châu Đại Hoàng vào cuối thế kỷ thứ 12.
Vào năm 1831, Ninh Bình trở thành 1 trong số 13 tỉnh ở Bắc Kỳ với 6 huyện Yên Khánh, Kim Sơn, Nho Quan, Gia Khánh, Yên Mô và Gia Viễn. Năm 1975, Ninh Bình hợp nhất với các tỉnh Nam Định và Hà Nam thành tỉnh Hà Nam Ninh rồi sau đó tái lập lại vào năm 1991.Ninh bình có nhiều các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử đẹp... đặc biệt nhất là   chùa bái đính, tràng an, tam cốc- bích động
Views: 3

Comment

You need to be a member of FaceBookHitList.com to add comments!

Join FaceBookHitList.com

© 2019   Created by Ron.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service