_

FaceBookHitList.com

Always Free To Place a Hit On Someone

_  

Một số lưu ý khi chơi bài chắn trực tuyến

Sau khi ù thì ván bài đó kết thúc và chuyển chơi ván tiếp theo cách chơi bài poker , người thắng và người đối diện người thắng sẽ không phải chia bài, hai người còn lại đều phải chia, mỗi người chia đều 5 phần rồi hai bên ném bài hợp lại nhau theo kiểu gì cũng được, số cây lẻ ra sau khi chia hợp lại bằng 5 tức là chia đủ. Chia đúng tức là bài lọc có 24 cây còn 4 phần còn lại mỗi phần 19 cây. Người bắt cái phải kiểm tra lọc trước khi bắt cái và thông báo để các nhà biết.

Sau khi xếp bài xong, phải kiểm tra xem mình có thừa thiếu hay không, sau vòng đầu tiên mới phát hiện mình bị thừa, thiếu thì không được ù, dĩ nhiên là cũng không bị báo, bị đền, ngồi mà đì nhà dưới cánh.  Người làm cái phải vứt 5 cây kia vào một trong 5 bài vừa chia, vứt vào bài nào cũng được, bài đó sẽ được gọi là lọc, sau đó chọn ra một cây bất kỳ trong Lọc để ném ngửa vào một bài bất kỳ trong 4 bài còn lại, cây này sau khi ngửa ra thì làng sẽ biết được nó có thứ tự thế nào, và dựa vào đó mà phân cái theo chiều ngược kim đồng hồ đăng ký happy8 .
Nhất là Chi, nhị là người bên phải, tam là người trước mặt, tứ là người bên trái, ngũ lại là nhất, lục lại là người bên phải… Có thể lấy bài theo nguyên tắc: Chi, ngũ, cửu: Nhất – Nhị, lục: Tiến – Tam, thất: Đối – Tứ, bát: Lùi. Mọi người nhặt bài theo chiều ngược kim đồng hồ, xếp bài, rồi bắt đầu chơi.
Những cước quên không hô sẽ không được tính điểm; Hô sai, hô thừa cước thì bị báo, bị phạt bằng đúng số điểm hô sai, hô thừa; Còn ù phá bạc tức là chưa ù mà đã hô láo(Vô tình hoặc cố ý) thì sẽ bị phạt nặng bằng 8 đỏ, hay như thế nào thì tùy thuộc vào từng khu.
1. Nếu đợi ù con Chi Chi, chỉ được phép đợi ù bạch thủ, nếu đã có 6 chắn trở lên thì được phép ăn Chi chi để tạo thành Chắn Chi, rồi tính toán để đợi ù con khác.
2. Khi ù ba đầu thì không được hô bạch thủ, ví dụ nếu trên bài có 5 chắn, 3 cạ, và 3 đầu: Tam sách, Tam Vạn, Tam Văn, thì gọi là Ba đầu Tam; nếu dưới lọc lật ra một con Tam bất kỳ nào, thì sẽ đựơc ù, nhưng không được phép hô là ù bạch thủ.
3. Không được ăn cạ đổi chờ. Ví dụ: Trên bài đang đợi ù bạch thủ con Tam Sách, và có một cạ Nhị vạn Nhị văn, nếu dưới lọc lật ra một con Tam Vạn thì tức là chưa ù được, nhưng mình sẽ không được phép ăn con Tam Vạn này(Để thành Cạ Tam sách, Tam Vạn) rồi đánh ra một trong hai con Nhị để đợi ù con Nhị.
4. Nếu đã khhông ăn cạ hoặc chắn ở cửa trên thì cũng không được ăn cạ hoặc chắn ở cửa chì.
5. Nếu người bên tay trái đánh một cây ra Cửa trên, hoặc lật lọc vào Cửa trên hay Cửa chì mà bị người khác Chíu, cây Trả cửa được phép ăn, không được phép ù, dĩ nhiên là trừ trường hợp Chíu ù.
Nếu mình đánh ra hoặc Trả cửa vào Cửa chì mà bị người khác Chíu thì dĩ nhiên là cây Trả của người đó không được ăn, chỉ được phép Chíu ù xoc dia online .
Nếu gặp trường hợp mình Trả cửa vào Cửa trên, và cây này bị người khác Chíu, thì cây Trả cửa của người đó mình vẫn có thể ăn được.
6. Được phép đánh ra một cây y hệt cây Trả cửa của người khác vào Cửa mình(Cái cây Trả cửa này trước đó mình kô được phép ăn theo. Ngoài ra thì không được phép đánh ra một cây giống y hệt một cây bất kỳ ở Cửa trên, Cửa chì, hay Chắn, Cạ của mình ở dưới chiếu.

Views: 3

Comment

You need to be a member of FaceBookHitList.com to add comments!

Join FaceBookHitList.com

© 2018   Created by Ron.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service