_

FaceBookHitList.com

Always Free To Place a Hit On Someone

_  

Mâm quả đám cưới: Ra mắt hai họ

Các thành viên của nhà trai và nhà gái sẽ cùng uống trà và trò chuyện sau khi nhận lễ

4. Cô dâu ra mắt hai gia đình
Gia đình nhà gái cho phép chú rể lên phòng đón cô dâu xuống chào gia đình nhà trai, hoặc mẹ cô dâu sẽ dẫn cô dâu ra ra mắt họ hàng 2 bên (trước khi chú rể lên đón, cô dâu không được xuất hiện trong lễ ăn hỏi).
Cô dâu sẽ xuống chào hỏi và rót nước mời gia đình chú rể, ngược lại, chú rể cũng sẽ rót nước mời gia đình cô dâu.
Mâm quả đám cưới: Ra mắt hai họ
Thông thường, mẹ cô dâu sẽ dắt tay cô dâu ra mắt gia đình hai họ
5. Làm lễ gia tiên nhà gái
Sau khi cô dâu ra mắt, mẹ cô dâu sẽ lấy từ mâm ngũ quả ngày cưới một số vật phẩm và lễ đen để mang lên bàn thờ thắp hương cúng ông bà, tổ tiên.
Bố mẹ cô dâu sẽ đưa cô dâu và chú rể lên thắp hương trên bàn thờ nhà gái.
Lễ gia tiên trong đám cưới là một trong những nghi thức có từ xa xưa và vẫn được giữ lại trong...
6. Bàn bạc về lễ cưới
Sau khi cúng ông bà tổ tiên xong, bố mẹ hai nhà sẽ thống nhất ngày giờ đón dâu và lễ cưới.
Trong thời gian đó, cô dâu chú rể mời nước quan khách và chụp ảnh lưu niệm cùng mọi người trong lễ đám hỏi.
7. Lại quả
Nhà gái sẽ chia đồ lại quả cho nhà trai và trả lại các mâm tráp. Lưu ý, khi chia đồ lại quả không được dùng kéo cắt mà phải xé bằng tay, đồ lại quả phải là số chẵn (thông thường là 10 lễ vật) và khi nhà gái trả lại mâm tráp phải để ngửa nắp lên, không được đóng lại.
Nhà gái trao đồ lại quả cho nhà trai và nhà trai xin phép ra về.

Views: 2

Comment

You need to be a member of FaceBookHitList.com to add comments!

Join FaceBookHitList.com

© 2018   Created by Ron.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service