FaceBookHitList.com

Always Free To Place a Hit On Someone


Ninh Bình nằm tại vùng giao thoa của các khu vực: đồng bằng sông Hồng, Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. Chính đặc điểm đó đã tạo cho Ninh Bình 1 nền văn hóa tương đối năng động, mang nét đặc trưng khác biệt trên nền tảng văn minh của châu thổ sông Hồng.
Vùng đất Ninh Bình là kinh đô Hoa Lư của Việt Nam vào thế kỷ thứ X. Mảnh đất nơi đây gắn liền với sự nghiệp của 6 vị vua thuộc triều đại Đinh-Lê-Lý với những dấu ấn của lịch sử: đánh Tống, dẹp Chiêm, thống nhất giang sơn và phát tích quá trình định đô Hà Nội. Chính vì nằm ở vị trí chiến lược ra Bắc vào Nam nên vùng đất này đã chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử oai hùng của dân tộc mà dấu ấn của lịch sử để lại trong các đình, đền, chùa, miếu, từng con sông,ngọn núi. Đây cũng được coi là vùng đất chiến lược để bảo vệ Thăng Long của triều đại Tây Sơn với phòng tuyến là Tam Điệp,  hotel ninh bình  là căn cứ để 2 lần nhà Trần có thể chiến thắng giặc Nguyên Mông với hành cung Vũ Lâm, ...
Vào thế kỷ thứ XVI-XVII, đạo Thiên chúa giáo được truyền vào Ninh Bình, dần dần được hình thành trung tâm Thiên Chúa giáo Phát Diệm, nay là giáo phận Phát Diệm thuộc Kim Sơn với tổng số giáo dân là 60% toàn tỉnh.
Ninh Bình còn là 1 tỉnh mở rộng không gian văn hóa Việt xuống biển Đông để đón nhận các luồng cư dân, các yếu tố văn hóa từ Nam ra Bắc, từ biển vào. Đóng vai trò quan trọng là nền kinh tế biển gồm có nghề đánh bắt cá biển như nuôi tôm rảo, tôm sú, nuôi cua...
>>> bích động - ninh bình

Views: 6

Comment

You need to be a member of FaceBookHitList.com to add comments!

Join FaceBookHitList.com

© 2019   Created by Ron.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service