FaceBookHitList.com

Always Free To Place a Hit On Someone

Event Details

Kép lệch

Time: November 6, 2018 to November 6, 2019
Location: Vietnam
Event Type: event
Organized By: Trung Tran
Latest Activity: Nov 6, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

KÉP LỆCH LÀ NHỮNG SỐ NÀO

Từ định nghĩa bộ số bóng người ta mở rộng bộ số kép. Ngoài kép bằng như ở trên thì giờ ta có thêm bộ số kép lệch là những số bóng của các số kép bằng. Hoặc cũng có thể hiểu kép lệch là số mà 2 chữ số của nó là bóng của nhau.

Ta có 05 là bóng của 00, 16 là bóng của 11 … Cứ như vậy ta có bộ số kép lệch có 10 số gồm những số sau:

05, 50, 16, 61, 27, 72, 38, 83, 49, 94

Comment Wall

Comment

RSVP for Kép lệch to add comments!

Join FaceBookHitList.com

Attending (1)

© 2020   Created by Ron.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service