FaceBookHitList.com

Always Free To Place a Hit On Someone

All Events in Vietnam (4)

November 6Tuesday

  • Kép lệch

    November 6, 2018 to November 6, 2019Vietnam KÉP LỆCH LÀ NHỮNG SỐ NÀO Từ định nghĩa bộ số bóng người ta mở rộng bộ số kép. Ngoài kép bằng như ở trên thì giờ ta có thêm bộ số kép lệch là những số bóng của các số kép bằng. Hoặc cũng có thể hiểu k Organized by Trung Tran | Type: event

  • keplech

    November 6, 2018 to November 6, 2019Vietnam Bộ số kép, kép bằng, keplech, sát kép (áp kép), sát kép bằng, sát kép lệch là nhưng từ ngữ chỉ những bộ số cực kỳ quen thuộc trong lô đề. Đây cũng là những bộ số cần phải biết khi chơi cũng như ôm lô Organized by Trung Tran | Type: event

November 7Wednesday

December 1Saturday

Popular Event Types

View All

© 2019   Created by Ron.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service